OPŁATY NOTARIALNE
Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Przy dokonywaniu czynności notarialnych pobieramy opłaty związane z tymi czynnościami. W naszej Kancelarii dokładnie wyjaśniamy jakie opłaty składają się na łączny koszt planowanych czynności notarialnych. Notariusz jako płatnik nalicza, pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest także zobowiązany do pobrania opłaty sądowej należnej od wpisów w księgach wieczystych i odprowadzeniem jej na konto sądu. Ponadto notariusz pobiera opłaty rejestracyjne na rzecz Krajowej Rady Notarialnej. Notariusz jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego pobrania wyżej wskazanych opłat publicznoprawnych.

Pobierane przez nas wynagrodzenie zwane powszechnie taksą notarialną określone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Notariusz zobowiązany jest do wynagrodzenia doliczyć podatek VAT. Wynagrodzenie zależne jest od konkretnego stanu sprawy i wyliczane indywidualnie. W zakresie naszego wynagrodzenia umożliwiamy płatności kartami płatniczymi.

Nr rachunku bankowego Kancelarii: 11 1020 2906 0000 1702 0518 7499 (PKO Bank Polski S.A. Oddział 4 w Krakowie)